Historian Badat อยู่ตรงไหน ? (Tree Of Savior)

พอดีผมไปทำเคสเกมส์ TOS ในแมพ Gateway Of The Great King ครับ

ผมก็รับเความาจาก NPC ชื่ออะไรสักอย่าง มันให้ไปคุยกับ Historian Badat

มันก็ดูเหมือนไม่มีไร แต่ว่า หาตำแหน่งไม่เจอในแมพ ไม่มีธงบอกด้วย

งงเหมือนกัน เดินหาจนทั่วแมพเลยก็ว่าได้ ในที่สุดก็เจอ

screenshot_20151103_00005

เจอแล้ว Historian Badat

screenshot_20151103_00006

Historian Badat อยู่ตรงนี้นี่เอง

ใส่ความเห็น